Psihologia muncii și organizațională

Serviciile de psihologia muncii și organizațională : (avize psihologice, investigare, evaluare și training)

 • Evaluarea psihologică la angajare

Are rolul de a evidenţia dacă un candidat are într-adevăr abilităţile, aptitudinile şi atitudinea potrivită astfel încât să poată îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în fişa postului.

-personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);

-cadre didactice;

-personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;

-muncă la înălţime;

-muncă în condiţii de zgomot;

-muncă în condiţii de izolare;

-lucru în tura de noapte;

-muncă în câmpuri electrice;

-muncă în câmpuri electromagnetice;

-manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;

-muncă în mediu subteran;

 • Evaluarea psihologică periodică

este importantă pentru o organizaţie care-şi doreşte ca rezultatele sale să fie continuu optimizate. Angajaţii unei companii pentru a fi performanţi trebuie să simtă faptul că reprezintă o parte importantă din ea. Un angajator nu trebuie să piardă din vedere faptul că motivaţia la locul de muncă poate fluctua, interesele, aspiraţiile se schimbă şi drept urmare calitatea muncii depuse de angajati, poate suferi modificări nedorite, cum ar fi stresul, comportamentul contraproductiv, etc. Evaluările periodice ne pot oferi posibilitatea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a abilităţilor şi aptitudinilor evaluate la angajare, oferindu-ne suportul decizional legat de necesitatea de formare şi dezvoltare personală şi profesională angajaților.

 • Evaluările psiho-aptitudinale periodice

se pot realiza la diferite intervale de timp: bianual, anual, la interval de doi sau trei ani în funcţie de cerinţele locului de muncă, de opţiunea angajatorului, de recomandarea medicului de medicina muncii, însă trebuie respectate prevederile legale prevăzute pentru meseriile şi profesiile enunţate la evaluările pentru angajare.

 • Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei

este şi ea o parte componentă a selecţiei profesionale ce urmează procesului de recrutare internă desfăşurat de către departamentul de resurse umane a unei companii. Posibilitatea oferită de companie unui angajat de a lucra într-un alt departament trebuie dublată de verificarea posibilităţilor acelui angajat de a desfăşura o muncă cu un randament ridicat.

 • Evaluarea psihologică pentru promovare profesională

este o etapă importantă în procesul de creştere în carieră a unui angajat. Compania îi oferă posibilitatea de a se forma şi dezvolta profesional, iar acesta la rândul său trebuie să fie capabil să facă faţă cererilor şi nevoilor ei crescânde de performanţă din partea sa. În urma unei asemeni evaluări, managerul are posibilitatea să obţină informaţiile necesare în luarea hotărârii de a-şi supune subalternul la un salt profesional sau nu.

 • Evaluarea psihologică la reluarea activităţii

se realizează după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate/paternitate.

De asemenea,

 • Investigarea personalității angajaților cât și a managerului,
 • Investigarea stresului profesional
 • Investigarea motivației la locul de muncă
 • Fidelizarea angajaților
 • Recrutare și selecție de personal
 • Training profesional pe anumite teme: comunicare, managementul timpului, gestionarea stresului, etc.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close